Strona główna»Więcej»Dotacje»Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie

Działanie 3.3

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie zakupu, instalacji, pierwszego uruchomienia oraz przystosowania programu kadrowo-płacowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu wpisującego się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP RPO WSL 2014-2020.

 

Aby pobrać "Zapytanie Ofertowe nr.1" : Pobierz

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2016

 

Aby pobrać "PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2016" : Pobierz

Aby pobrać "SPROSTOWANIE DO PROTOKOŁU Z DNIA 24.10.2016r. z  ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2016" : Pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

w sprawie zakupu, instalacji, pierwszego uruchomienia oraz przystosowania w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP (ang. Enterprice Resourse Planning) zwanego dalej ERP lub oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu wpisującego się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno- komunikacyjne
w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP RPO WSL 2014-2020.

Aby pobrać "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016" : Pobierz

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2016

 

Aby pobrać "PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2016" : Pobierz